Wszystkim za wszelką pomoc dziękujemy.Jeżeli chcesz zachować powyższy Plan Nabożeństw na swoim komputerze, przejdź do pliku PDF i pobierz go.