Kim Jesteśmy

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Opolu jest częścią Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Liczy 21o osób. Jej siedziba mieści się przy ulicy Pasiecznej 12. Tam także odbywają się nabożeństwa – w każdą niedzielę o 10.30. Parafia to także 3 kościoły filialne
w Osinach, Ozimku i Gogolinie. Przy parafii działają: pozaszkolny punkt katechetyczny, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (ul. Kropidły 5), darmowy punkt wydawania darmowej odzieży (ul. Kropidły 5).

Wierni Kościoła określani są terminami ewangelicy lub luteranie.

Ewangelia, czyli Dobra Nowina jest podstawą wiary Ewangelików. Jesteśmy największym protestanckim Kościołem w Polsce, do którego należy około 70 tys. wiernych. Kościół Ewangelicko-Augsburski wywodzi się z tradycji Reformacji zapoczątkowanej w 1517 r., a jego biblijną naukę można streścić w kilku reformacyjnych hasłach.

Tylko Chrystus
Jedynym Zbawicielem świata, Panem życia i śmierci, jedynym i prawdziwym pośrednikiem między Bogiem Ojcem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. Jedynie Bóg jest godny wszelkiego uwielbienia, co wyklucza na podstawie Pisma Świętego pośrednictwo Marii i świętych na drodze zbawienia człowieka.

Tylko Wiara
Oznacza, że tylko wiara prowadzi do zbawienia, a nie działanie Kościoła lub człowieka. Dobre uczynki są naszą chrześcijańską powinnością i wyrastają z wiary, która jest aktywna w miłości do Boga i bliźniego. Wiara powinna przynosić owoce w życiu codziennym.

Tylko Łaska
Żadne dzieło ludzkie, żaden szczególny wysiłek lub czyn człowieka (nawet człowieka pobożnego) nie może go zbawić. Bóg daje zbawienie z łaski, człowiek może ten dar przyjąć wiarą.

Tylko Pismo Święte
Było ono  i nadal jest normą nauki i życia Kościoła. Biblia jest wielkim darem, natomiast jej treść zapisem relacji człowieka z Bogiem i świadectwem wspaniałej obietnicy danej przez Stwórcę. Wiary i życia nie może kształtować tradycja, czy ludzkie dogmaty. Wiara wyrasta jedynie ze Słowa Bożego.

 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.luteranie.pl