Cmentarz w Ozimku

Parafia administruje cmentarzem w Ozimku. Osoby pragnące opłacić miejsce grobowe lub zarezerwować nowe, proszone są o bezpośredni kontakt z proboszczem – patrz zakładka kontakt.