Spotkania dla studentów


Spotkania dla młodzieży studiującej odbywają się w poniedziałki o godzinie 20.00. Obecnie mają one postać wieczorów filmowych.