IMG_7495


Róża Lutra dla pani Gizeli Zająć

photo3

Ozimek


Warto obejrzeć:

https://www.facebook.com/luteranie.opole/?__tn__=kC-R&eid=ARDGnJKBBPxenGFzbc__bBp-YYNcXE1EcDkhbtJ0Ho13-rbyMU3gmIVTe2wayF6jyOZBelGffX6uWEHw&hc_ref=ARQMaA0FxI2-9HZYb9Pp1yJ3to7T0xzgzd2yIS50q-_uQH8fnnClD7vpYcuQkHMHKJU&__xts__[0]=68.ARDajGOBKVC2bMSjgsxPd4shK5vyGJ8fVAtSe1kDMZ2ksGJTpYmMugbeIgvNWzl9nWGvRLs-LbNmcyGPK-0ZrRI8EUZu2iOJgQDr4JnXV00i2InXf7TkCWof2ZrJQ0nvWBBbZ1efawghQXa23m1OXdpLmd5Vr7m2aMUHvXOG9XnIxxyalMyKeElky3Rx-XrAJnZ_SrIWWhPTtiKWGt3G2l4p