WP_20170924_15_52_22_Pro (1) - Kopia

Zakończone obchody 500-lecia Reformacji

W ramach jubileuszu miało miejsce w naszej Parafii kilka wydarzeń, pozwólcie, że je wymienię:

3 wystawy: „Warownym Grodem jest nasz Bóg”, „Here I stand”, oraz wystawa, której tematem było wzajemne poznawanie się ewangelików z Polski i Niemiec.

3 koncerty: pasyjny – trzy połączone chóry, reformacyjny w Filharmonii Opolskiej, reformacyjny w Parafii współorganizowany z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym.

2 sympozja naukowe zorganizowane przez Wydział Teologiczny UO: „Luter bliski, czy daleki” oraz „Luterańska sakramentologia w dialogu ekumenicznym”.

Podczas 4 wycieczek szlakiem ewangelickich kościołów Śląska Opolskiego z dorobkiem Lutra zaznajomiło się około 160 uczestników. Wycieczki organizował Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i Opolu oraz Ewa Tomaszczyk z Suchego Boru. W jednej z nich brali udział nasi Parafianie.

W ramach współpracy z Archiwum Państwowym w Opolu dzieci i młodzież szkolna zapoznaje się z postacią i dorobkiem Marcina Lutra. W lekcjach połączonych z warsztatami wzięło dotąd około 250 uczniów. Odbywają się one w każdy wtorek w godzinach przedpołudniowych. Pierwotnie propozycja lekcji otwartych miała być aktualna do końca roku kalendarzowego, jednak z uwagi na zapotrzebowanie lekcje te będą odbywały się do końca roku szkolnego.

W Gogolinie i Dąbrówce Górnej odbyły się ekumeniczne spotkania przybliżające idee Reformacji i historię tejże.

Ponadto Parafianie wzięli udział w katowickiej Gali Reformacyjnej oraz w kluczborskiej debacie o tożsamości ewangelickiej połączonej z projekcją filmu „Luter” w reżyserii Erica Till’a. Dzieci z kolei spędziły wakacyjny tydzień z SuperMarcinem zaznajamiając się z biografią Reformatora. Zwieńczeniem roku jubileuszowego było nabożeństwo reformacyjne, podczas którego kazanie wygłosił jeden z najwybitniejszych znawców Lutra i teologii protestanckiej – abp Alfons Nossol.

Pomimo umieszczenia środka ciężkości obchodów na roku 2017 należy pamiętać, że Reformacja nie ma tylko charakteru grupy połączonych wydarzeń historycznych. Jest ona nadal trwającym procesem. Dzieje się za każdym razem, gdy sięgamy po Pismo i w oparciu o Jego treść kształtujemy naszą rzeczywistość. Choć nie musimy już przybijać nigdzie tez – Reformacja nadal trwa. Tylko od nas zależy – jak długo i jak skutecznie.

Jakie były obchody pamiątki Reformacji w naszej Parafii pozostawiam ocenie uczestników wyżej wspomnianych wydarzeń. Niestety frekwencja Parafian była subtelnie to ujmując – skromna. Przyznam, że nie wiem, co jeszcze można zaproponować. Proszę o sugestie.

 

Umieszczone w kategorii Aktualności.