20170205_112400

Wprowadzenie Rady Parafialnej

Biskup Diecezji Katowickiej Marian Niemiec wprowadził dziś
w urzędowanie opolską Radę Parafialną. Została ona wybrana 6 listopada przez Zgromadzenie Parafialne. W skład Rady weszło dziewięć osób włącznie z proboszczem. Po uroczystym nabożeństwie odbyło się pierwsze posiedzenie robocze z udziałem członków ustępującej Rady.
Drogą głosowania wyłoniono Prezydium, w którego skład weszli:
kurator – Sławomir Łachacz, skarbnik – Dorota Arbeiter – Roesler, sekretarz – Justyna Wach. Pozostali członkowie to: Jadwiga Rymorz, Igor Griszczenko, Rudolf Loch, Roland Gebauer, Piotr Żwak.
 
Ustępującej Radzie dziękujemy za zaangażowanie i służbę, a nowej życzymy Bożego prowadzenia.
Umieszczone w kategorii Aktualności.