W Gogolinie

Warto pamiętać, że na całokształt Reformacji nie składają się tylko wydarzenia w Niemczech i Szwajcarii mające miejsce w I połowie XVIw. Prawie każda miejscowość może opowiedzieć swoją historię lokalnej Reformacji. Nie inaczej jest w przypadku Gogolina. Filiał ten rozwijał się coraz intensywniej, gdy w Gogolinie zaczęli się osiedlać pracownicy lokalnego przemysłu wapienniczego wskutek rozwoju miejscowej linii kolejowej. Pierwszym miejscem nabożeństw odprawianych przez krapkowickich pastorów była lokalna kaplica więzienna. Następnie szkoła ewangelicka i wreszcie wybudowana w 1908 roku kaplica. Przeżyła ona swój rozkwit w 20-leciu międzywojennym, by z czasem stać się filiałem parafii opolskiej.

Dzień 30 kwietnia był dla mieszkańców Gogolina ważnym wydarzeniem, kiedy to mogli spotkać się w ewangelickim kościele na ekumenicznym nabożeństwie. Prowadzili je ks. Aleksander Sydor – miejscowy proboszcz rzymskokatolicki i piszący te słowa. Po nabożeństwie zebrani wysłuchali prelekcji o historii miejsca wzbogaconej prezentacją oryginalnych projektów i planów budowlanych.

Specjalnie na to spotkanie przygotowana została tablica informacyjna zainstalowana przed kościołem oraz pamiątkowy kamień wmurowany obok wejścia. Fundatorami kamienia są Państwo Joanna i Roland Gebauerowie troszczący się od lat o kościół. Tablicę oraz całe spotkanie przygotował Krystian Polański – przewodniczący gogolińskiej Mniejszości Niemieckiej. W trakcie spotkania powstał pomysł, by kontynuować je w podobnej formie w każdą ostatnią sobotę kwietnia.

Natomiast tydzień później – w pierwszą niedzielę maja odbyło się ekumeniczne nabożeństwo majowe przy polnej kapliczce zlokalizowanej nieopodal autostrady A4. Ks. Profesor Joachim Piecuch prowadził liturgię, a piszący te słowa wygłosił kazanie.

Umieszczone w kategorii Aktualności.