church_cross_christian_calling_priest

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu za 2017 rok

Sprawy Duchowe

Rok 2017 był szczególny ze względu na przypadający jubileusz Reformacji. Na tę okoliczność Parafia zorganizowała lub współorganizowała szereg wydarzeń, z czego większość miała charakter otwarty
i ekumeniczny:

– 3 wystawy: „Warownym Grodem jest nasz Bóg”, „Here I stand”, oraz wystawa „Ślady Ewangelików na Śląsku”.

– 3 koncerty: pasyjny – trzy połączone chóry, reformacyjny w Filharmonii Opolskiej, reformacyjny
w Parafii współorganizowany z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym.

– 2 sympozja naukowe zorganizowane przez Wydział Teologiczny UO: „Luter bliski, czy daleki” oraz „Luterańska sakramentologia w dialogu ekumenicznym”.

– Podczas 4 wycieczek szlakiem ewangelickich kościołów Śląska Opolskiego z dorobkiem Lutra zaznajomiło się około 160 uczestników. Wycieczki organizował Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
w Gliwicach i Opolu oraz Ewa Tomaszczyk z Suchego Boru. W jednej z nich brali udział nasi Parafianie.

– W ramach współpracy z Archiwum Państwowym w Opolu dzieci i młodzież szkolna zapoznaje się
z postacią i dorobkiem Marcina Lutra. W lekcjach połączonych z warsztatami wzięło dotąd około 250 uczniów. Odbywają się one w każdy wtorek w godzinach przedpołudniowych. Pierwotnie propozycja lekcji otwartych miała być aktualna do końca roku kalendarzowego, jednak z uwagi na zapotrzebowanie lekcje te będą odbywały się do końca roku szkolnego.

– W Gogolinie i Dąbrówce Górnej odbyły się ekumeniczne spotkania przybliżające idee Reformacji
i historię tejże.

– Ponadto Parafianie wzięli udział w Ewangelickich Dniach Kościoła i w katowickiej Gali Reformacyjnej oraz w kluczborskiej debacie o tożsamości ewangelickiej połączonej z projekcją filmu „Luter”
w reżyserii Erica Till’a. Dzieci z kolei spędziły wakacyjny tydzień z SuperMarcinem zaznajamiając się
z biografią Reformatora. Zwieńczeniem roku jubileuszowego było nabożeństwo reformacyjne, podczas którego kazanie wygłosił jeden z najwybitniejszych znawców Lutra i teologii protestanckiej – abp Alfons Nossol.

Ponadto w roku sprawozdawczym miała miejsce jedna konwersja i sześć chrztów. Niestety odbył się także jeden pogrzeb. Dwójka Parafian wyprowadziła się, natomiast do Parafii przeprowadziły się także dwie osoby. Przeżyliśmy też konfirmację Wiktorii Jach. Do Sakramentu Ołtarza przystąpiły 745 osoby. Ilość odprawionych nabożeństw jest porównywalna z rokiem ubiegłym.

Składkę kościelną opłaciło 110 osób, średnia ofiarność wynosi 310,31 zł. I spadła w porównaniu
z zeszłym rokiem o 12,70zł. Powodem tego może być większa ilość Parafian spowodowana chrztami,
a nowoochrzczeni zazwyczaj przez kilkanaście lat nie muszą płacić składek itp.

Ekumenia

Parafia wykazuje ekumeniczne zaangażowanie poprzez udział w: Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, Światowym Dniu Chorych, organizowaniu Pamiątki Powodzi z 1997 roku itp. W tym roku ponadto odbyły się ekumeniczne nabożeństwa w Gogolinie (2 razy) i w Ozimku.

 

 

Młodzież i Dzieci

Na szkółki Niedzielne prowadzone przez Aleksandrę Gołuszko i Justynę Wach uczęszcza 24 dzieci
w wieku przedkonfirmacyjnym. Większość z nich pozostaje także po nabożeństwach na próbach chórku dziecięco-młodzieżowego prowadzonego przez Dorotę Czaudernę-Pracką. Nauczaniem religii ewangelickiej objętych jest 21 osób w 6 grupach. Dzieci i młodzież po świetnym przygotowaniu na Szkółkach Niedzielnych bardzo dobrze radzą sobie na lekcjach religii. Potwierdza to choćby zakwalifikowanie się 5 osób do diecezjalnego etapu Konkursu Biblijnego Sola Scriptura.

Dwukrotnie w trakcie roku odbyły się dodatkowe zajęcia: rekolekcje pasyjne w Wielkim Tygodniu (Tematem były losy Apostoła Piotra), oraz Tydzień Dobrej Nowiny w sierpniu (biografia Marcina Lutra). Ponadto starsza młodzież i dzieci uczestniczy w parafialnych nocach filmowych, wyjazdach na Diecezjalne Zjazdy Młodzieży oraz w kościelnych obozach letnich, które Parafia współfinansuje
w wysokości 50% kosztów.

Media

W ubiegłym roku Parafia tradycyjnie była intensywnie obecna w lokalnych mediach: TVP3 Opole, Radio Opole, Radio Doxa, NTO. Relacje dotyczyły uroczystości związanych z obchodami pamiątki Reformacji oraz świętami. Większość relacji medialnych można obejrzeć, wysłuchać i przeczytać na koncie Parafii na facebooku lub na koncie: Wojciech Pracki.

Diakonia

Przy Parafii niestrudzenie działa Punkt Wydawania Odzieży prowadzony przez Dagmarę Kalusze
i Jolantę Jorasz-Łazik oraz Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego prowadzona przez Ilonę
i Kazimierza Dolińskich. Wszystkim Wolontariuszom należą się wielkie ukłony i podziękowania za wykonywaną pracę, zaangażowanie i poświęcony czas. Wypożyczalnia wzbogaciła się o 7 łóżek podarowanych przez zakon Joannitów. Kolejne łóżko zostało zakupione ze środków zebranych dzięki odpisowi 1% podatku należnego Urzędowi Skarbowemu na rzecz Diakonii Polskiej z podaniem celu szczegółowego: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Opolu.

Kultura

Parafia Zorganizowała szereg wydarzeń kulturalnych wymienionych w pierwszej części minionego sprawozdania. Tradycyjnie odbył się koncert kolęd w kościele o. franciszkanów. Mieszkańcy Gogolina mogli też zapoznać się z historią miejscowego kościoła ewangelickiego. Kościół w Ozimku gościł wystawę prac plastycznych w ramach Dni Ozimka.

Sprawy Gospodarcze

Dobiegła końca kosztowna i długa adaptacja poddasza przy ul. Kropidły 5 – szeroko opisywana
w Ewangeliku Opolskim. Pozwoliła ona na wygospodarowanie obszernej sali teatralno-kinowej, Sali plastycznej oraz sporego magazynu. Aktualnie Parafia czeka na montaż wydajniejszych pomp ciepła, które umożliwią ogrzanie kolejnego poziomu budynku. Po zainstalowaniu pomp poddasze zostanie oddane do użytku najemcy.

W budynku przy Pasiecznej 12 nie przeprowadzano większych remontów Jedyną pracą była naprawa obu bram, których łożyskowanie rozpadło się wskutek zużycia.

Odrębny rozdział w kategorii remonty dotyczy kościoła w Ozimku. Parafia dzięki zaangażowaniu zewnętrznej firmy pozyskała w ubiegłym roku 265.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od Urzędu Gminy Ozimek i z Urzędu Marszałkowskiego. Za te środki zdemontowano grożący zawaleniem sufit i wymieniono część więźby dachowej. Pokryto też koszty wykonania stosownych badań i dokumentacji. Ze środków parafialnych wykonano część izolacji pionowej fundamentów. Rozliczenia powyższych prac zostały już zaaprobowane przez finansujące instytucje. Aktualnie rozpatrywane są w MKiDN kolejne dwa wnioski na dokończenie prac. Następnymi etapami będzie uzupełnienie orynnowania i odświeżenie kościoła wewnątrz i na zewnątrz.

Plany remontowe w Parafii założone są na kilka kolejnych lat. Przed nami:

  1. Dokończenie remontu kościoła w Ozimku
  2. Położenie kostki brukowej na ozimskim cmentarzu
  3. Budowa wiaty garażowej przy Kropidły 5 – na wynajem
  4. Odświeżenie ogrodzenia przy Kropidły 5
  5. Remont organów w kaplicy
  6. Remont klatki schodowej przy Pasiecznej 12

Podsumowanie

Rok 2017 był bardzo intensywny z uwagi na jubileuszowe wydarzenia, pracę duszpasterską i dziejące się kwestie gospodarcze. Wszystko toczyło się sprawnie dzięki dobremu funkcjonowaniu Rady Parafialnej i zaangażowaniu kuratora – Sławomira Łachacza. Być może w roku 2018 nie będzie aż tylu wydarzeń. Nie będzie konfirmacji, ale za to prawdopodobnie przyjmiemy do Parafii 3 nowe osoby. Ważne jest, aby to, co czeka Parafię działo się z Bożym błogosławieństwem i zaangażowaniem Parafian. Proszę o modlitwy w tej sprawie.

Ks. Wojciech Pracki

 

 

 

Umieszczone w kategorii Aktualności.