SONY DSC

Sprawozdanie za rok 2016

 

  1. Sprawy Duchowe

 

Rok 2016 był dla naszej Parafii dobrym rokiem. Błogosławieństwem jest wstąpienie do niej 7osób,
z czego 6 stało się ewangelikami poprzez konwersję a jedna przez konfirmację. Ochrzczonych zostało 7 dzieci, z czego 4 niemowlęta. Jeden chrzest miał charakter zewnętrzny. Śluby odbyły się 3, ale tylko jeden w Parafii. Pozostałe 2 udzielono parom z zagranicy. Niestety były też 2 pogrzeby – 1 spoza Parafii. Wielka radością było dla nas wszystkich konfirmowanie 7 osób. W ciągu roku odbyło się kilka spotkań dedykowanych kobietom. Ponadto regularnie miały miejsce spotkania w ramach godziny biblijnej. W pierwszym półroczu regularnie miały miejsce spotkania dla zainteresowanych luteranizmem. W drugim półroczu odbywały się rzadziej, jako że do konwersji przygotowuje się jedna osoba. Błogosławieństwem okazała się reaktywacja chóru parafialnego pod batutą Igora Griszczenki. Regularnie na próby uczęszcza 12 osób. Czekamy na nowych chórzystów. W minionym roku gościliśmy też w naszej Parafii Bogusława prezesa Stowarzyszenia Gedeonitów, który przybliżył ideę propagowania Pisma Świętego. Warto też pamiętać, że odbyła się wycieczka do Poznania, Puszczykowa i Rogalina zorganizowana przez panią Elżbietę Matuszewską. Duchowym przeżyciem było bez wątpienia nabożeństwo na okoliczność jubileuszu 50-lecia małżeństwa państwa Marianny
i Gintera Lauterbachów w Osinach.

 

  1. Ekumenia

 

W roku sprawozdawczym miał miejsce szereg inicjatyw ekumenicznych. Nabożeństwa w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w kościele „na górce” oraz w naszej kaplicy, nabożeństwo na Światowy Dzień Chorego w Nowej Wsi Królewskiej, ekumeniczny jubileusz Niemieckiego Związku Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych, upamiętnienie powodzi z 10 lipca 1997 roku, ekumeniczne nabożeństwo w Osinach oraz ekumeniczne Święto Mostu i Żeliwa w Ozimku. Ciekawym wydarzeniem była rowerowa wycieczka ekumeniczna do Boguszyc i obchodzone tam Święto Biblii.

 

  1. Sprawy Gospodarcze

 

W ramach działalności gospodarczej miała miejsce kontynuacja adaptacji poddasza w budynku przy ul. Kropidły 5. Wykonano konieczne prace ciesielskie i murarskie. Wybudowane zostały 2 klatki schodowe. W bieżącym roku nastąpi uzupełnienie instalacji przeciwpożarowej, położenie podłóg, malowania i oddanie poddasza do użytku najemcy. Ponadto wykonana została izolacja pionowa ściany zachodniej magazynu sprzętu rehabilitacyjnego i garaży oraz założono dodatkowe sztucery wypuszczające nadmiar deszczówki z dachu w/w. budynku. Problem zalewania magazynu wodą wydaje się już być rozwiązany. Dotąd powyższe prace sfinansowano z bieżących środków.

W budynku Parafii z kolei wymieniono rury kanalizacyjne (piwnica i podłączenie do studni rewizyjnej). Na dachu w bursie studenckiej wymieniono papowe pokrycie. Nad wejściem do kaplicy w Opolu zainstalowano klamrę spinającą budynek – ma ona zapobiegać dalszemu pękaniu portalu. Zredukowane zostały korony 5 klonów rosnących na terenie Parafii, tak, że spadające gałęzie nie stanowią już zagrożenia dla przechodniów i samochodów. Podobny zabieg, ale na szerszą skalę został dokonany na cmentarzu w Ozimku, gdzie zredukowano w sumie korony 33 drzew. Z kolei przy kościele w Ozimku wycięto 13 drzew zagrażających bezpieczeństwu. Spłycony został staw na terenie parafialnego ogrodu – czynność ta także była dyktowana względami bezpieczeństwa.

W trakcie wakacji na dachu kaplicy zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wsparł tę inwestycję 50-cioprocentowym dofinansowaniem w wysokości 27500 zł. Takie rozwiązanie radykalnie obniżyło rachunki za energię elektryczną.

 

  1. Młodzież i dzieci

W roku sprawozdawczym regularnie odbywały się lekcje religii w 5 grupach. Od września lekcje te trwają 2×45 minut, a nie jak poprzednio 1×60. Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyły w rekolekcjach pasyjnych przed Wielkanocą oraz w Tygodniu Dobrej Nowiny w trakcie wakacji. Młodzież uczestniczyła w Nocy z Lutrem i innych wydarzeniach o charakterze diecezjalnym. Szczególnym wydarzeniem dla grupy konfirmacyjnej był wyjazd m.in. do Wittenbergi – śladami Reformatora – Marcina Lutra. Warto zaznaczyć, że wycieczka ta, jak i udział dzieci i młodzieży w kościelnych obozach wakacyjnych był
w 50% współfinansowany przez Parafię. Powodem do radości było zakwalifikowanie się Pawła Gałwy oraz Szymona i Łukasza Wachów do ogólnopolskiego finału Konkursu Biblijnego – Sola Scriptura. Sukces ten wspomniana trójka powtórzyła w roku bieżącym. Na okoliczność Dnia Dziecka odbyła się wycieczka do miasteczka dzikiego zachodu Twin Pigs w Żorach. Tradycyjnie odbył się piknik
z zabawami na zakończenie roku szkolnego. Nowością było Diecezjalne Zakończenie Wakacji
z nabożeństwem młodzieżowym, wizytą w ZOO oraz piknikiem. Tutaj należy podkreślić ogromne zaangażowanie wielu Parafian, za które jeszcze raz serdecznie dziękuję.

  1. Nowa Rada Parafialna

 

W listopadzie odbyły się wybory nowej Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i przedstawiciela do Synodu Diecezjalnego. Wprowadzenie Radnych w urzędowanie odbędzie się w niedzielę 05. Lutego.

 

  1. Media

 

Wzorem ubiegłych lat Parafia jest obecna w radio i telewizji oraz na łamach NTO (Nowej Trybuny Opolskiej). W każdą niedzielę rano Radio Opole nadaje program Okruchy ze Stołu Pańskiego. W każda trzecią niedzielę miesiąca można usłyszeć rozważanie autorstwa ewangelickiego księdza. Natomiast co niedzielę po 18.00 (obecnie po 19.00), radio Opole nadaje audycję ekumeniczną Forum Wiary. Ponadto wiadomości o Parafii można usłyszeć na okoliczność świąt, Tygodnia Modlitw o Jedność itp. Z kolei Radio Doxa nadaje sobotnią audycję Echo Ekumenii. Kilkakrotnie ewangelicki punkt widzenia na tematy społeczne przedstawiono także w programie Pan Bóg po godzinach. Na okoliczność świąt oraz Światowego Dnia Modlitwy Parafia była obecna w Kurierze Opolskim oraz w programie Oblicza Wiary.

 

  1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i punkt wydawania odzieży

W wypożyczalni nastąpiły zmiany personalne. Z jej współprowadzenia zrezygnował pan Paweł Gołuszko a zastąpili go państwo Ilona i Kazimierz Dolińscy. Sprawnie działa pani Marianna Lauterbach. Zniknęła uciążliwość w postaci zalewania magazynu nadmiarem nieodprowadzonej deszczówki (opisana w punkcie 3). W minionym roku dokonano inwentaryzacji sprzętu i utylizacji tego, który uległ zużyciu. Pierwsza utylizacja odbyła się w 2015r. W ubiegłym roku po raz pierwszy Parafia prosiła
o odprowadzenie 1% podatku należnego Urzędowi Skarbowemu na Diakonię Kościoła z szczegółowym wskazaniem na naszą Parafię. Z tego tytułu Parafia otrzymała 1209,90 zł. Serdecznie dziękuję za pozytywną odpowiedź na prośby przekazywane w ogłoszeniach parafialnych. Uzyskane środki pozwolą częściowo sfinansować zakup nowego łóżka do wypożyczalni.

W punkcie wydawania odzieży służą Parafii panie Dagmara Kalusze i Jolanta Jorasz-Łazik. Oprócz indywidualnych darczyńców ubraniami dwukrotnie podzielił się szczedrzycki Caritas.

  1. Kultura

 

Parafia była organizatorem szeregu wydarzeń artystycznych. Gościliśmy zespół Attonare (Opole
i Ozimek), Teatr Stu i Chór na Obcasach (Opole i Ozimek), Tomasza Żółtkę i Orkiestrę Kameralną Państwowej Szkoły Muzycznej. Parafia zorganizowała też tradycyjny koncert kolęd u ojców Franciszkanów. Wydarzenia artystyczne, z wyjątkiem ostatniego nie cieszyły się wybitnym zainteresowaniem Parafian. Wśród uczestników często bywało więcej osób spoza Parafii. To stawia pod znakiem zapytania sens organizowania tego typu przedsięwzięć. Tym bardziej, że niejednokrotnie są one związane z kosztami i zaangażowaniem dotyczącym rozpropagowania wydarzenia. Wiąże się to też z obchodami 500-lecia Reformacji. Pojawia się pytanie o zasadność obecności Parafii w obszarze kultury.

 

 

  1. Wyzwania na 2017 rok

 

Rozpoczęty już rok jest Rokiem Reformacji – jubileuszowym. W związku z tym odbyło się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego seminarium otwarte na temat – Luter bliski i daleki. Pojawia się pytanie, co jeszcze odbędzie się na okoliczność 500-lecia Reformacji? Jeśli wszystko się uda, na ogrodzeniu Parafii zawiśnie wystawa na tę okoliczność. W fazie przygotowań jest też sympozjum popularnonaukowe i koncert – symfonia „reformacyjna” Feliksa Mendelssohna w wykonaniu Orkiestry Szkoły Muzycznej. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego przygotowuje z kolei sympozjum dot. luterańskiej liturgiki. Ufam, że gdy wydarzenia te dojdą do skutku, to będą się cieszyły lepszą frekwencją Parafian niż dotychczas.

Ponadto w 2017r.,  musi zostać dokończona adaptacja poddasza w budynku Gimnazjum TAK
– ul. Kropidły 5. Dodam, że zapowiedziana reforma szkolnictwa i likwidacja gimnazjów jest dla Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia (główny najemca) korzystna z uwagi na dużą ilość oddziałów (klas) w poszczególnych rocznikach. Dlatego prace budowlane i inwestycje w obiekcie mają głęboki sens. Jeśli wszystko dobrze się ułoży i najemca mieszkania na poddaszu plebanii będzie kontynuował wynajem po upływie roku od podpisania umowy – wtedy trzeba będzie odświeżyć klatkę schodową.

Poważnym wyzwaniem jest konieczność przeprowadzenia remontu kościoła w Ozimku. Trwają rozmowy z władzami miasta i gminy w tej sprawie. Aktualnie prowadzone są prace inwentaryzacyjne w kościele – konieczne do złożenia stosownych wniosków o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury
i Sztuki. Choć sakralna funkcja tego obiektu z czasem zaniknie, to może on służyć jako miejsce do organizowania koncertów i innych wydarzeń artystycznych. Remont jest konieczny z uwagi na stan obiektu i fakt obejmowania go nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów.

Z powyższych planów wynika, że na dalszą perspektywę należy przesunąć kwestię remontu organów w kaplicy w Opolu. Jest to związane choćby z faktem, że cały zysk z działalności gospodarczej jest przeznaczony na pokrycie kosztów prac budowlanych przy ul. Kropidły.

 

  1. Podziękowania

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy na różne sposoby zaangażowali się w życie Parafii i poświęcili swój czas i energię. Dzięki Wam Parafia żyje!

 

Ks. Wojciech Pracki

Umieszczone w kategorii Aktualności.