panel1

Panel dyskusyjny

21 października w kluczborskim Kinie Bajka odbył się panel dyskusyjny dotyczący Reformacji na Śląsku.
Panel jest kolejnym działaniem Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Kluczborku związanym z obchodami jubileuszu 500- lecia Reformacji.
Do udziału w dyskusji ks. Mateusz Łaciak zaprosił ks. prof. Marka Uglorza oraz ks. Wojciecha Prackiego, proboszcz Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Opolu.
Jako pierwszy głos zabrał ks. Pracki, który przybliżył słuchaczom dzieje ewangelicyzmu w naszym regionie. Każda parafia ma swoją historię, na którą składają się zarówno lata rozwoju jak i kryzysu. Wpływ na to miały warunki ekonomiczne, np. rozwój przemysłu, migracje, jak i historyczne.
Duże spustoszenia przynoszą zawsze zawieruch wojenne. II wojna światowa i okres powojenny to najtrudniejszy okres w historii ewangelickich parafii na Opolszczyźnie.
Jak zauważył ks. Pracki, tam gdzie powstawała parafia ewangelicka, powstawała też szkoła i szpital.

Ks. prof. Marek Uglorz w swoim wykładzie pt. „Jestem Ślązakiem, ewangelikiem- jestem szczęśliwy” przekonywał nas, że aby osiągnąć poczucie szczęścia, należy najpierw odnaleźć swoja tożsamość. Jest to trudne, zwłaszcza dla diaspory, gdzie ta tożsamość może być też kształtowana przez większość. Wpływ na poczucie przynależności a tym samym tożsamości ma wychowanie dzieci. Tu ks. Uglorz skrytykował system szkolnictwa, który nie rozwija indywidualności, kreatywności. System wzorowany na szkolnictwie pruskim.
Ważna jest rola rodziców, którzy swą nadmierną opieką nie pozwalają dzieciom na wybranie własnej drogi życiowej. Wskazał jak ważna jest rola ojca w wychowaniu.

Po wykładzie nastąpiła dyskusja. Prelegenci odpowiadali na pytanie publiczności.
Bezpośrednio po dyskusji, po krótkiej przerwie nastąpiła projekcja filmu historycznego „Luter”.

 

 

Umieszczone w kategorii Aktualności.