Lighthouse

Chrzest i Eucharystia w perspektywie katolickiej i ewangelickiej

 

Powyższy temat zgromadził luterańskich i katolickich teologów na konferencji naukowej, która odbyła się 18 października w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Stronę katolicką reprezentowali: ks. prof. Erwin Mateja, prof. Andrzej Napiórkowski, prof. Piotr Kopiec, ks. prof. Przemysław Kantyka i ks. prof. Józef Budniak. Stronę ewangelicką reprezentowali dr. Jerzy Sojka i ks. Wojciech Pracki. Referenci przedstawili rozwój sakramentologii w perspektywie chrztu i komunii w teologii katolickiej od Soboru Trydenckiego po Watykański II. Strona luterańska zaś ukazała zagadnienie w ujęciu katechizmowym na przestrzeni ostatnich 500 lat. Konferencja miała na celu uhonorowanie ks. Prof. Piotra Jaskóły na okoliczność jubileuszu 65-lecia urodzin. Jubilat do ubiegłego roku pełnił funkcję diecezjalnego referenta d.s. ekumenizmu Diecezji Opolskiej.

Umieszczone w kategorii Aktualności.